Úvodní strana Turnaje Žebříček Aktuality Kontakt
Členství
 • podmínky členství

 • seznam členů
 • Squashová škola
 • squash školička

 • trenéři
 • III. Liga
  Amatérská liga
  Squasharéna
 • Poradenství

 • Reklamní plochy

 • Provozní řád

 • Testovací centrum
 • Fotogalerie
  Pravidla squashe
  Učebnice squashe
 • O squashi
 • Desatero squashe
  Odkazy
  Návštěvní kniha
  Rezervace
  Ceník
  Squashový maratón
 • Český rekord - 72 hodin non-stop

 • píšou o nás ...
 • Sponzoři
  boast

  BOAST - OBSÁHLÝ POPIS

  BOAST
  je zajímavý úder. Jeho charakteristickým znakem je dráha míčku k čelní stěně po odrazu od některé jiné stěny (boční nebo zadní). Útočná verze boastu je hrána v přední části kurtu jako odpověď na špatný úder soupeře, v situacích podobných pro dropshot a bývá účinná. Obranná verze ze zadního rohu je obvykle východiskem z nouze a může se stát snadnou kořistí protivníka, který na boast zahraje dropshot a přiměje vás k přeběhnutí celé diagonály. Vyjímkou může být taktické zahrání boastu, kdy je soupeř vzadu a očekává váš dlouhý míček. Druhou výjimkou může být vaše umění zahrát boast do niku. Obecným strategickým cílem začínajícího squashového hráče by mělo být umět zahrát míček v zadních rozích. Problém je dostat míček z rohu. Není dostačující, abyste pouze dokázali míček z rohů zahrát. Nejdůležitější je zahrát míček ze zadního rohu tak, aby iniciativa v rely zůstala na vaší straně. Budoucnost squashového hráče závisí na tom, jak se takové situace v zadním rohu zhostí. Jeden z důvodů, pro které byl Geoff Hunt tak dominantním vrcholovým squashistou, byly jeho schopnosti hry v zadních rozích. Nikdo nedokázal zahrát lépe míček ze zadních rohů než tento osminásobný vítěz British Open. Často také nemohl jinak. Jeho velký soupeř z této doby Jonah Barrington, byl totiž umělcem v tom, jak udržet protivníka v zadních rozích. Hra v rozích u zadní stěny je skutečně velmi obtížná a stává se zdrojem fatálních chyb nebo snadných nahrávek soupeři. Proto je dobré věnovat nácviku hry v této části kurtu více pozornosti. O dlouhém, crosscourtovém nebo lobovém míčku již bylo v této kapitole psáno. Longlajn jdoucí těsně podél boční stěny je velmi dobrý úder, sniží soupeřovu šanci, že se mu podaří zahrát volej. Ne vždy však máte dostatek času nebo prostoru pro jiný úder; a tak v nouzi zvolte boast.

  Technika
  Pozice nohou je uzavřená, ramena a čelo směřují k zadnímu rohu. Podle vzdálenosti letu míčku od boční zdi vyberete místo odrazu vašeho míčku na boční stěně. Cit pro volbu místa, respektive úhel odrazu od boční stěny, jakož i pro tvrdost odehrání získáte pouze opakovaným tréninkem. Snížené těžiště a nápřah rakety jsou jako u jiných úderů. Míček směřuje od boční stěny k opačnému přednímu rohu, kde zasáhne nik čelní a boční stěny nebo od čelní stěny jde dolů, případně na další boční stěnu a zpět do hřiště.

  Situace:
  Protivník vás minul (uhýbal se) kolem zdi a vy jste se dostali proto příliš pozdě do zadního rohu. V tomto případě nemáte dobrou pozici na to, abyste zahráli dlouhý úder. Protivník ví, že musíte zahrát boast a má v plánu zahrát rychlý dropshot. Vaším jediným cílem je v tomto momentu udržet rely.
  Řešení:
  Opravdový optimista nebo hráč jako Jansher Khan se pokusí zahrát boast tak, aby skončil v niku. Mnohem lepší bude, když zahrajete tzv. „klouzavý" boast. Místo zahrání míčku tvrdě a nízko nad tinem, zahrajte míček výše a dotkněte se ho měkčeji. Tímto se stane dráha, kterou míček urazí delší a vy budete mít víc času dorazit na T. Míček doletí do protilehlého rohu a zde se odrazí k postranní stěně. Zatím získáte dostatek času pro pozici na T, výhodnou pro reakci na jakýkoliv soupeřův úder.

  „Smykový boast"
  Situace (podobná předchozí):
  Soupeř vás minul dobrým crosscourtovým úderem, a proto je těžké zahrát ze zadního rohu dlouhý úder. Je také přesvědčený o tom, že zahrajete boast a běží dopředu, aby zahrál vítězný drop. Ale vy nemáte chuť mu nahrát. Naopak chcete využít toho, že není na svém místě, proto chcete umístit míček do zadního rohu.
  Řešení:
  Zahrajete „smykový" boast (viz obr.35 a 36). Otevřete více raketu a snížíte se pod míček. Ten pak směrujete dále a výše na postranní stěnu, odkud se odrazí k vrchní části stěny čelní. Odtud putuje jako diagonální lob do levého zadního pole. Je velmi důležité, abyste zahráli úder s úplně otevřenou raketou. U forehandu můžete stát i s obrácenou nohou dopředu.

  SMYKOVÝ BOAST  obr. 35 a 36 a-c
  Míček je zahrán spíše jako vysoký dlouhý míč. Boční stěna však změní jeho směr, udělí rotaci a při dobré výšce dostane charakter obtížného crosscourtového lobu. Tento úder se často volí jako alternativa za boast hraný přes zadní stěnu. Dotykový bod na postranní stěně je mnohem výš a dál vpředu (přibližně mezi střední čárou a přední stěnou). Poté, co se míček dotkl přední stěny, vrací se jako crosscourtový lob zahraný s velkým backspinem na zadní stěnu.


  BACKHANDOVÝ BOAST obr. č. 34 (a - f) 
  Boast ze zadního rohu kurtu. Zaujměte správnou pozici - palce nohou ve směru k rohu a pokrčená kolena. Nápřah je stejný jako u dlouhého úderu. Držte raketu otevřeně a myslete nato, že míček musíte mířit nad pomyslný tin.


  Normální, dlouhý boast hrajte pouze tehdy, pokud se soupeř nekouká na vás co hrajete, není v pozici na T nebo je velmi pomalý.

  Boast o zadní stěnu
  Situace:
  Právě vás minul míček, u kterého hrozí, že dopadne mrtvý u zadní stěny. Máte málo času a žádnou příležitost, abyste se dostali vedle míčku (natož za míček). Vaším jediným cílem je udržet hru.
  Řešení:
  Zahrajete míček proti zadní stěně stejným způsobem, jako hrajete lob od přední stěny. Často se jedná o poslední záchranu situace, kdy jste pozdě u míčku nebo je míček velmi vzadu. Když dopadne váš míček po odrazu na čelní stěně těsně k postranní, může se z něj stát i poměrně silný úder. Díky vysokému letu míčku máte také dostatek času vrátil se zpátky na T

  Citát: Mohu-li zahrát boast o zadní stěnu, často mohu zahrát i jiný a lepší úder, jen nohy musí víc pospíchat
  Jos Viliannen
  Citát 2: Jestliže mohu zahrát nik a nepokusím se o to, tak nadobro skončím s hrou.
  Hashim Khan

  Útočné boasty
  V tomto případě budeme mluvit o rozích v přední části kurtu. Útočný boast se používá v situacích, kdy soupeř zahraje špatný úder končící v přední polovině kurtu, nebo kdy zůstává vzadu v blaženém očekávání vašeho dlouhého úderu. Po odehrání buďte vždy připraveni na return reagovat volejem. Boast je jedním z úderů, které nejčastěji mohou končit v niku.

  Technika
  I tento úder je vhodné kombinovat s klamavým naznačením jiného úderu. Zaujměte základní pozici jako pro normální longline včetně nápřahu. Míček si však necháte doletět dál (více dozadu) mezi vás a postranní stěnu, než jej odehrajete. Udeřte do míčku plynule s vytočením hlavy rakety k boční stěně. Chcete-li úder používat častěji, naučte se úhel a rychlost odehrání tak, aby se míček dostal do blízkostí protilehlé postranní stěny (nejlépe do niku). Také se úder může stát modifikací dropshotu, kdy se dvakrát odrazí od stěn v jednom rohu a líně spadne na zem.
  Pokuste se vyvarovat dvou nejčastějších chyb u zahrání boastu ze zadního rohu:

  1. Nešroubujte příliš raketu, abyste získali moc síly. Držte ji otevřenou, aby šel míček vysoko.
  2. Nerotujte rameny, abyste míček dostali k přední stěně. Zahrajte míček plynule jako normální dlouhý úder.

  Trickleboast (viz obr. 37)
  může být hrán jako alternativa dropshotu. Tento úder se hraje, pokud je míček vpředu u čelní stěny a blízko u stěny postranní. Předstírejte, že chcete zahrát normální dlouhý míček, ale dotkněte se míčku později než obyčejně. Těsně před tím, než zahrajete měkce míček, natočte raketu směrem k míčku a boční stěně. Nezahrajete-li příliš tvrdě, dvojí odraz stěn míček velmi zpomalí. Původní cíl tohoto úderu je poslat míček přímo do niku. I když se úder může stát rizikovým, zkoušejte ho. Je třeba hodně cvičit, než se stane účinným. Trickleboast je druh klamavého úderu, při kterém použijete normální nápřah. V okamžiku dotyku s míčkem však raketu zastavíte a vytočíte k boční stěně. V pohybu dále pokračujete jako při dlouhém úderu, ale míček zůstává po měkkém odrazu od boční a čelní stěny v předním rohu.

  Schéma dráhy míčku při trickleboastu.

  Třístěnný útočný boast
  S boastem o tři stěny můžete získat nádherný bod. Tento úder může být také velmi působivý, když se míček dotkne druhé postranní stěny nad podlahou nebo v niku. Tři stěny dají míčku takový spin, že již téměř od země neodskočí. I pro soupeře je složité reagovat na několikanásobnou změnu směru míčku. Nevhodná výška nebo větší rychlost úderu však umožní protivníkovi zahrát snadný míček ze středu kurtu.
  Proto je lepší, alespoň v úvodu nácviku hry, soustředit se na jednodušší boast o dvě stěny. Cílem je, aby míček po druhém odražení spadl do niku. Procentuelně je takový úder bezpečnější.

  Reversangle obr. č. 40 (a - e)

  Protisměrný úhel ("reversengl") je jeden z nejpřekvapivějších úderů ve squashi. Během finále NCM WK v Rai v roce 1988 zahrál Jahangir Khan reversangle při matchbolu proti Jansherovi a vyhrál zápas. Hraje se, když protivník není ve své pozici a nachází se v zadní části kurtu. Základní postavení pro úder je otevřené. Dlouho se může soupeř podle vašeho nápřahu domnívat, že se jedná o longlajn. Míček však zahrajete jako u kroskurtu dříve před tělem směrem na opačnou (vzdálenější) boční stěnu. Dokonalé je vést úder pod takovým úhlem, aby po odrazu od ní proletěl podél celé čelní stěny, dotkl se jí nad tinem u vaši (vám bližší boční zdi) a skončil v rohu.  Související odkazy:
  O squashi

  © 2019 Squash Club - Podbořany Design & redakční systém: © 2019 Studio PRIMA Podbořany