Úvodní strana Turnaje Žebříček Aktuality Kontakt
Členství
 • podmínky členství

 • seznam členů
 • Squashová škola
 • squash školička

 • trenéři
 • III. Liga
  Amatérská liga
  Squasharéna
 • Poradenství

 • Reklamní plochy

 • Provozní řád

 • Testovací centrum
 • Fotogalerie
  Pravidla squashe
  Učebnice squashe
 • O squashi
 • Desatero squashe
  Odkazy
  Návštěvní kniha
  Rezervace
  Ceník
  Squashový maratón
 • Český rekord - 72 hodin non-stop

 • píšou o nás ...
 • Sponzoři
  Pravidla squashe

  PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY SCHVÁLENÁ WORLD SQUASH FEDERATION

  1. HRA SQUASH
  2. SKÓRE
  3. BODY
  4. PODÁNÍ
  5. HRA
  6. DOBRÝ RETURN
  7. POKRAČOVÁNÍ HRY
  8. "STROKES"
  9. ZASAŽENÍ PROTIHRÁČE MÍČKEM
  10. DALŠÍ POKUSY ZASÁHNOUT MÍČEK
  11. ODVOLÁNÍ
  12. BRÁNĚNÍ VE HŘE
  13. "LETS"
  14. MÍČEK
  15. ZAHŘÍVÁNÍ
  16. ZRANĚNÍ
  17. CHOVÁNÍ NA KURTU
  18. ŘÍZENÍ ZÁPASU
  19. POVINNOSTI MARKÉRA
  20. POVINNOSTI ROZHODČÍHO

  1. HRA SQUASH
  Hra squash se hraje mezi dvěma hráči. Každý hráč používá raketu, hraje se na kurtu, s míčkem, to vše podle specifikací WSF.


  2. SKÓRE
  Zápas se hraje na dvě nebo tři vítězné hry podle volby organizátorů soutěže. Každá hra se hraje do devíti bodů. Hráč, který získá devět bodů, hru vyhrává, vyjma případu, kdy při prvním ohlášení skóre osm-oba, přijímající zvolí před odehráním dalšího podání, zda hra bude pokračovat do devíti bodů (tzv. "Set one") nebo do desíti bodů (tzv. "Set two"). Ve druhém případě hru vyhrává ten hráč, který získá ještě dva body. Přijímající musí v obou případech jasně označit svoji volbu markérovi, rozhodčímu a protihráči. Markér ohlásí podle potřeby buď "Set one" nebo "Set two" předtím, než hra pokračuje. Markér ohlásí "Game ball", aby oznámil, že podávající potřebuje jeden bod k tomu, aby vyhrál právě probíhající hru, nebo "Match ball", aby oznámil, že podávající potřebuje jeden bod k tomu, aby vyhrál zápas.


  3. BODY 
  Body může získat pouze podávající. Podávající, vyhraje-li "stroke", získá bod, vyhraje-li "stroke" přijímající, stane se podávajícím.


  4. PODÁNÍ
  4.1
  Hra začíná podáním a právo prvního podání se rozhodne roztočením rakety. Podávající pak podává tak dlouho, dokud neprohraje "stroke". Potom se jeho protihráč stane podávajícím a tento postup pokračuje po celý zápas. Při zahájení druhé a každé následující hry podává jako první vítěz předchozí hry.

  4.2 Na začátku každé hry a při každé změně podávajícího má podávající volbu podání z jednoho z polí podání a dále podává z obou polí střídavě, dokud zůstává podávajícím. Jestliže ale výměna končí "let" (novým míčkem), podávající podává opět ze stejného pole.

  4.3 Když hráč podává, předtím než míček odpálí, jej upustí nebo vyhodí rukou nebo raketou. Jestliže hráč, poté co míček upustil nebo vyhodil, neučinil pokus jej odpálit, může míček znovu upustit nebo vyhodit a odehrát podání.

  4.4 Podání je dobré, když nemá za následek ztrátu podání. Podávající ztratí podání a prohraje "stroke", jestliže:

  4.4.1 Poté, co byl míček upuštěn nebo vyhozen k podání, se dotkne stěny, podlahy, stropu nebo jakéhokoli objektu(ů) visícího ze stěn nebo stropu předtím, než je podán. Hlásí se "Fault".

  4.4.2 V okamžiku zasažení míčku nemá podávající část jedné nohy v kontaktu s podlahou uvnitř pole podání, přičemž se žádná část této nohy nedotýká čáry pole podání (část této nohy může přesahovat přes tuto čáru za předpokladu, že se čáry nedotýká). Hlásí se "Foot fault".

  4.4.3 Podávající učiní jeden nebo více pokusů zasáhnout míček, ale nepodaří se mu to. Hlásí se "Not up".

  4.4.4 Míček není zasažen správně. Hlásí se "Not up".

  4.4.5 Míček je podán do autu. Hlásí se "Out".

  4.4.6 Míček je podán proti některé stěně kurtu před přední stěnou. Hlásí se "Fault".

  4.4.7 Míček je podán na podlahu, na nebo pod čáru podání. Hlásí se "Fault", jestliže je to nad lištu, a "Down", jestliže je to na podlahu, na nebo pod lištu.

  4.4.8 První dopad míčku, pokud nebyl přijímajícím zahrán z voleje, je na podlahu, na nebo mimo krátkou nebo středovou čáru čtvrtiny protilehlé poli podávajícího. Hlásí se "Fault".

  4.5 Podávající nesmí podávat, dokud markér nedokončí ohlášení skóre.


  5. HRA
  Poté, co bylo provedeno dobré podání, hráči střídavě vracejí míček, dokud jeden nezkazí dobrý return, míček jinak přestane být ve hře v souladu s pravidly, do odvolání se hráče nebo do hlášení markéra či rozhodčího.


  6. DOBRÝ RETURN
  6.1
  Return je dobrý, jestliže je míček předtím, než více než jednou dopadne na podlahu, správně vrácen hrajícím hráčem na přední stěnu nad lištou, buďto přímo nebo odrazem od boční či zadní stěny, bez toho, aby se nejprve dotkl podlahy nebo kterékoliv části těla nebo oděvu hrajícího hráče nebo rakety, těla nebo oděvu protihráče, za předpokladu, že míček není zahrán do autu.

  6.2 Za dobrý return se nepovažuje, když se míček dotkne lišty předtím nebo potom, co zasáhne přední stěnu a předtím, než dopadne na podlahu, nebo není-li raketa v hráčově ruce v okamžiku zasažení míčku.


  7. POKRAČOVÁNÍ HRY
  Poté, co bylo přijato první podání, pokračuje hra tak dlouho, dokud je to účelné, za předpokladu, že:

  7.1 Hra může být kdykoliv pozastavena kvůli špatným světelným či jiným podmínkám mimo kontrolu hráčů na takovou dobu, o jaké rozhodne rozhodčí. Skóre se nemění.
  Jestliže je k dispozici jiný kurt, když se původně používaný kurt stane nevhodným, zápas na něj může být přemístěn, pokud s tím oba hráči souhlasí nebo z rozhodnutí rozhodčího.
  V případě, že je hra ten den pozastavena, skóre zůstane zachováno, pokud se oba hráči nedohodnou, že zápas začne znovu.

  7.2 Mezi koncem zahřívání a počátkem hry stejně jako mezi všemi sety je povolen interval devadesát sekund. Během těchto intervalů je hráčům dovoleno opustit kurt, ale musí být připraveni ke hře ještě před uplynutím tohoto intervalu. Po vzájemné dohodě hráčů může hra začít nebo pokračovat před uplynutím tohoto intervalu.

  7.3 Pokud hráč uspokojivě vysvětlí rozhodčímu nezbytnost výměny výstroje, oděvu nebo obuvi, může hráč opustit kurt, ale musí výměnu uskutečnit co nejrychleji a bude mu za tímto účelem povolena doba nepřesahující devadesát sekund.

  7.4 Když zbývá patnáct sekund z povoleného intervalu devadesáti sekund, rozhodčí ohlásí "Fifteen seconds", aby upozornil hráče, že mají být připraveni pokračovat ve hře. Na konci tohoto intervalu ohlásí rozhodčí "Time". Hlášení by měla být hlasitá. Je v odpovědnosti hráčů, aby byli v doslechu a hlášení "Fifteen seconds" a "Time" slyšeli.

  7.5 Hráč postižený náhlou nevolností nebo zdravotními problémy má možnost pokračovat (pokračovat po přerušení) ve hře bez prodlení, vzdát právě probíhající hru, nebo vzdát zápas. V případě, kdy vzdá hru, si hráč ponechá všechny již získané body a v závěru devadesátisekundové přestávky mezi hrami pokračuje ve hře nebo zápas vzdá. Jestliže ale nevolnost nebo zdravotní potíže způsobí viditelné krvácení, pokračování ve hře není dovoleno. Hráč opustí kurt a nedoporučuje se zachovávat hru. Jestliže si hráč přeje pokračovat ve hře, rozhodčí označí jeho zdravotní problémy jako zranění, které si hráč způsobil sám a použije ustanovení pravidla 16.2.

  7.6 V případě zranění hráče použije rozhodčí ustanovení pravidla 16.

  7.7 Rozhodčí použije ustanovení pravidla 17 na hráče, který podle jeho názoru nepřiměřeně zdržuje hru. Takové zdržení může být zapříčiněno:

  7.7.1 Nadmíru pomalou přípravou na podání nebo na přijetí podání.

  7.7.2 Dlouhotrvající diskusí s rozhodčím.

  7.7.3 Zdržováním při návratu na kurt, který hráč opustil za podmínek pravidel 7.2, 7.3 nebo 15.1.

  7.8 Pokud na podlahu kurtu dopadne během hry předmět jiný než hráčova raketa je doporučeno:

  7.8.1 Hrozí-li kvůli spadlému předmětu nebezpečí, rozhodčí okamžitě zastaví hru.

  7.8.2 Hráč, kterému hrozí nebezpečí kvůli spadlému předmětu, může zastavit hru a požádat o "let".

  7.8.3 Jestliže předmět spadne hráči, pak tento hráč ztrácí "stroke", pokud není možno použít pravidlo 7.8.5 nebo pokud je důvodem kolize s protihráčem. Ve druhém případě bude povolen "let" kromě případu, kdy se hráč dovolává bránění ve hře a rozhodčí použije ustanovení pravidla 12.

  7.8.4 Jestliže předmět spadne odjinud než od hráče, bude povolen "let", pokud není možno použít pravidlo 7.8.5.

  7.8.5 Jestliže hráč již odehrál čistý vítězný míček v okamžiku pádu objektu na podlahu kurtu, pak tento hráč vyhrává "stroke".

  7.9 Jestliže hráč upustí raketu, rozhodčí povolí pokračovat ve hře, pokud není možno použít pravidlo 12, 13.1.1, 13.1.3 nebo 17.


  8. "STROKES"
  Hráč vyhraje "stroke":

  8.1 Podle pravidla 4.4, je-li hráč přijímajícím.

  8.2 Když je protihráč na příjmu a nepodaří se mu správně odehrát míček, pokud není povolen "let" nebo pokud není "stroke" přiznán protihráči.

  8.3 Jestliže se míček dotkne protihráče (včetně všeho co má oblečené nebo nosí), mimo bránění ve hře, který není hrajícím hráčem, vyjma toho, že je stanoveno jinak v pravidlech 9 a 10. V případě bránění ve hře rozhodčí použije ustanovení pravidla 12. Ve všech případech patřičně rozhodne rozhodčí.

  8.4 Jestliže je "stroke" hráči přiznán rozhodčím podle ustanovení v pravidlech.


  9. ZASAŽENÍ PROTIHRÁČE MÍČKEM
  Jestliže míček ještě před dosažením přední stěny zasáhne protihráče hrajícího hráče (včetně všeho co má oblečené nebo nosí), přestane být ve hře a:

  9.1 Pokud není použito ustanovení pravidla 9.2, hrající hráč vyhraje "stroke", jestliže by return byl dobrý a míček by zasáhl přední stěnu, aniž by se předtím dotkl některé jiné stěny.

  9.2 Jestliže by return byl dobrý, ale hrající hráč šel za míčkem a otočil se dokola, nebo míček proletěl kolem hrajícího hráče, který v obou případech zasáhl míček po pravé straně svého těla, poté co jej míček minul po levé straně (nebo naopak), potom ve všech případech bude povolen "let".

  9.3 Jestliže míček zasáhl nebo by zasáhl některou jinou stěnu, a return by byl dobrý, bude povolen "let". V  případě, kdy byl podle názoru rozhodčího přerušen vyhrávající return, hrající hráč vyhraje "stroke".

  9.4 Jestliže by return nebyl dobrý, hrající hráč "stroke" prohraje.


  10. DALŠÍ POKUSY ZASÁHNOUT MÍČEK
  Jestliže hrající hráč udeří, ale nezasáhne míček, má možnost dalšího pokusu jej zasáhnout. Jestliže ale poté, co jej minul, se míček dotkl protihráče (včetně všeho co má oblečené nebo nosí), pak podle názoru rozhodčího:

  10.1 Jestliže by jinak hrající hráč provedl dobrý return, bude povolen "let", nebo

  10.2 Jestliže by hrající hráč neprovedl dobrý return, hrající hráč prohrává "stroke".

  Jestliže jakýkoliv takovýto pozdější pokus je úspěšný, vede k dobrému returnu a v dosažení přední stěny je mu zabráněno tím, že se dotkne protihráče (včetně všeho co má oblečené nebo nosí), je za všech okolností povolen "let". Jestliže by jakýkoliv takovýto pozdější pokus byl neúspěšný, hrající hráč prohrává "stroke".


  11. ODVOLÁNÍ
  Hráč, který prohraje výměnu může podat odvolání proti kterémukoliv rozhodnutí markéra, které ovlivnilo tuto výměnu. Odvolání k rozhodčímu podle pravidla 11 bude začínat slovy "Appeal please". Poté bude hra přerušena až do rozhodnutí rozhodčího.
  Jestliže odvolání podle pravidla 11 není uznáno, platí rozhodnutí markéra. Jestliže si rozhodčí není jistý, bude povolen "let".
  Potvrzená odvolání nebo zásah rozhodčího podle pravidla 20.4 jsou řešeny ve stanovených případech níže.

  11.1 Odvolání při podání

  11.1.1 Jestliže markér zvolá "Fault", "Foot fault", "Not up", "Down" nebo "Out" při podání, podávající se může odvolat. Jestliže je odvolání uznáno, bude povolen "let".

  11.1.2 Jestliže markér opomine zvolat "Fault", "Foot fault", "Not up", "Down" nebo "Up" při podání, přijímající se může odvolat, buď ihned nebo po ukončení výměny, jestliže přijímající odehrál nebo se pokusil odehrát míček.
  Jestliže podle názoru rozhodčího podání nebylo dobré, rozhodčí okamžitě hru zastaví a přizná "stroke" přijímajícímu.

  11.2 Odvolání ve hře mimo podání

  11.2.1 Jestliže markér zvolá "Not up", "Down" nebo "Out" po hráčově returnu, hráč se může odvolat. Jestliže je odvolání uznáno, rozhodčí povolí "let" kromě případu, kdy podle rozhodčího:
  - zvolání markéra přerušilo hráčův vyhrávající return, rozhodčí přizná hráči "stroke".
  - zvolání markéra přerušilo nebo zabránilo vyhrávajícímu returnu protihráče, rozhodčí přizná "stroke" protihráči.

  11.2.2 Jestliže markér opomine zvolat "Not up", "Down" nebo "Out" po hráčově returnu, protihráč se může odvolat, buď ihned nebo po ukončení výměny, jestliže odehrál nebo se pokusil odehrát míček. Jestliže podle názoru rozhodčího return nebyl dobrý, rozhodčí okamžitě hru zastaví a přizná "stroke" protihráči.


  12. BRÁNĚNÍ VE HŘE
  12.1
  Hráč, který je na řadě odehrát míček, má právo na to, aby mu protihráč nebránil ve hře.

  12.2 Aby se protihráč vyhnul bránění ve hře, musí vyvinout veškeré úsilí aby hráči umožnil:

  12.2.1 Volný přímý přístup k míčku.

  12.2.2 Ničím nerušený výhled na míček.

  12.2.3 Volnost k zasažení míčku.

  12.2.4 Volnost zahrát míček přímo na jakoukoliv část přední stěny.

  12.3 K bránění ve hře dojde, jestliže protihráč nesplní některý z požadavků pravidla 12.2, bez ohledu na to, že protihráč učiní vše, aby tyto požadavky splnil.

  12.4 Jestliže se hráč setká s případným bráněním ve hře, má možnost pokračovat ve hře nebo zastavit hru a odvolat se k rozhodčímu.

  12.4.1 Správný způsob odvolání, ať již hráč žádá o "let" nebo o "stroke", je slovy "Let please".

  12.4.2 Odvolání může podat pouze hráč, který je na řadě odehrát míček. Odvolání musí být podáno buď okamžitě když k bránění dojde, nebo když hráč zjevně nepokračuje ve hře po okamžiku bránění ve hře, bez nepřiměřeného prodlení.

  12.5 Rozhodčí rozhodne o odvolání a oznámí své rozhodnutí slovy "No let", "Yes let" nebo "Stroke for (jméno hráče)". Pro posouzení situace je důležitý pouze názor rozhodčího a jeho rozhodnutí je konečné.

  12.6 Rozhodčí nepovolí "let" a hráč ztratí výměnu jestliže:

  12.6.1 Nedošlo k bránění ve hře.

  12.6.2 Došlo k bránění ve hře, ale hráč by stejně neodehrál dobrý return nebo hráč nevyvinul veškeré úsilí, aby míček odehrál.

  12.6.3 Hráč zjevně akceptoval bránění ve hře a hrál dál.

  12.6.4 Hráč způsobil bránění ve hře pohybem za míčkem.

  12.7 Rozhodčí povolí "let" jestliže došlo k bránění ve hře, při kterém protihráč vyvinul veškeré úsilí, aby mu zabránil a hráč by mohl odehrát dobrý return.

  12.8 Rozhodčí přizná "stroke" hráči, jestliže:

  12.8.1 Došlo k bránění ve hře, při kterém protihráč nevyvinul veškeré úsilí, aby mu zabránil a hráč by mohl odehrát dobrý return.

  12.8.2 Došlo k bránění ve hře, při kterém protihráč vyvinul veškeré úsilí, aby mu zabránil a hráč by mohl odehrát vítězný return.

  12.8.3 Hráč se zdržel zasažení míčku, který, kdyby byl zasažen, by zjevně zasáhl protihráče na přímé cestě k přední stěně nebo k boční stěně, ale v tomto druhém případě by se ještě jednalo o vítězný return (pokud se ani v jednom z těchto případů nejedná o změnu směru, průlet míčku kolem hráče nebo další pokus).

  12.9 Rozhodčí je také zmocněn povolit "let" podle pravidla 12.7 nebo přiznat "stroke" podle pravidla 12.8 aniž by bylo podáno odvolání, a jestliže je to nutné, zastavit hru, aby tak mohl učinit.

  12.10 Ustanovení pravidla 17. Chování na kurtu může být použito i v případě bránění ve hře. Rozhodčí, pokud již nebyla zastavena, zastaví hru a použije patřičný trest, jestliže:

  12.10.1 Hráč měl zbytečný fyzický kontakt s protihráčem nebo naopak.

  12.10.2 Hráč ohrozil protihráče nepřiměřeným švihem rakety.


  13. "LETS"
  Kromě "lets" povolených podle jiných pravidel, mohou nebo budou "lets" povoleny v určitých jiných případech. Každý požadavek na "let" bude začínat slovy "Let please".

  13.1 "Let" může být povolen:

  13.1.1 Jestliže se míček ve hře dotkne jakéhokoliv předmětu ležícího na podlaze.

  13.1.2 Jestliže se hrající hráč zdrží zasažení míčku v přiměřené obavě, že by zranil svého protihráče.

  13.1.3 Jestliže je podle názoru rozhodčího některý hráč rušen něčím na kurtu nebo mimo něj.

  13.1.4 Jestliže podle názoru rozhodčího změna stavu kurtu ovlivnila výsledek výměny.

  13.2 "Let" bude povolen:

  13.2.1 Jestliže přijímající není připraven a neučiní pokus vrátit podání.

  13.2.2 Jestliže se během hry poškodí míček.

  13.2.3 Jestliže je rozhodčí požádán, aby rozhodl o protestu a nemůže tak učinit.

  13.2.4 Jestliže míček, při jinak dobrém returnu, uvízne v některé části hrací plochy kurtu, přičemž je mu zabráněno, aby dopadl více než jednou na podlahu, nebo se při svém prvním dopadu dostane do autu.

  13.3 Jestliže hrající hráč žádá o "let" podle pravidla 13.1 (1 až 4), musel by být schopen odehrát dobrý return, aby mu "let" byl povolen. Pro nehrajícího hráče odvolávajícího se podle pravidel 13.1.1, 13.1.3 a 13.1.4 se to nepožaduje.

  13.4 "Let" podle pravidel 13.1.2 a 13.2.1 nebude povolen, jestliže se hráč pokusil míček odehrát, ale může být povolen podle pravidel 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.2.2, 13.2.3 a 13.2.4.

  13.5 Požadavky pro odvolání podle pravidla 13 jsou:

  13.5.1 Aby byl povolen "let" podle pravidel 13.1.2 (pouze hrající hráč), 13.1.3, 13.2.1 (pouze hrající hráč) a 13.2.3 je nezbytný požadavek hráče.

  13.5.2 U pravidel 13.1.1, 13.1.4, 13.2.2 a 13.2.4 je možný požadavek hráče nebo zásah rozhodčího.


  14. MÍČEK
  14.1
  Kdykoliv, kdy míček není ve hře, může být nahrazen po vzájemné dohodě hráčů, nebo na požádání jednoho z hráčů a se souhlasem rozhodčího.

  14.2 Jestliže se míček poškodí během hry, bude okamžitě nahrazen jiným.

  14.3 Jestliže se míček poškodí během hry nepozorovaně, bude povolen "let" pro výměnu, ve které se poškodil a to na požádání podávajícího před dalším podáním, nebo přijímajícího, předtím, než se pokusil podání vrátit.

  14.4 Ustanovení pravidla 14.3 se nevztahuje na poslední výměnu hry. V tomto případě musí být protest podán okamžitě po výměně.

  14.5 Jestliže se hráč zastaví během výměny aby se odvolal, že je míček poškozený, a následně se zjistí, že tomu tak není, pak tento hráč ztratí "stroke".

  14.6 Mezi jednotlivými hrami zůstává míček na kurtu, pokud rozhodčí nepovolí, aby míček kurt opustil.


  15. ZAHŘÍVÁNÍ
  15.1
  Bezprostředně před začátkem utkání bude oběma hráčům povoleno, aby společně po dobu pěti minut hráli na kurtu za účelem zahřátí míčku, který bude použit pro zápas.

  Po dvou a půl minutách zahřívání rozhodčí ohlásí "Half time" a zajistí, aby si hráči vyměnili strany, pokud se vzájemně nedomluví jinak. Rozhodčí také oznámí konec doby pro zahřívání hlášením "Time".

  15.2 Když byl v souladu s pravidlem 14 míček nahrazen nebo když zápas pokračuje po značné prodlevě, rozhodčí povolí zahřátí míčku na herní podmínky. Hra pak pokračuje na nařízení rozhodčího nebo po vzájemné dohodě obou hráčů, podle toho co nastane dříve.

  15.3 Míček může být zahříván jen jedním hráčem a to mezi koncem pětiminutové zahřívací doby a počátkem utkání, mezi jednotlivými hrami, a když si protihráč mění výstroj.


  16. ZRANĚNÍ
  16.1
  V případě zranění hráče rozhodne rozhodčí o jakou kategorii zranění jde:

  16.1.1 Zranění, které si hráč způsobil sám (zranění hráče bez přispění protihráče).

  16.1.2 Zranění s přispěním protihráče (ke zranění náhodně přispěl nebo zranění náhodně způsobil protihráč).

  16.1.3 Zranění způsobené protihráčem (zranění bylo způsobeno nebezpečnou hrou, úmyslem nebo nebezpečným činem protihráče).

  16.2 V případě zranění, které si hráč způsobil sám (pravidlo 16.1.1), povolí rozhodčí zraněnému hráči tři minuty na zotavení. Tento časový interval může být podle uvážení rozhodčího prodloužen pouze v případě, kdy následkem zranění je viditelné krvácení. Na konci tříminutové pauzy a na konci každého povoleného prodloužení této pauzy rozhodčí ohlásí "Time". Jestliže se zraněný hráč nevrátí po ohlášení "Time" na kurt, rozhodčí přizná zápas protihráči.
  Jestliže hráč potřebuje delší čas než čas povolený rozhodčím, rozhodčí navrhne zraněnému hráči, aby pokračoval ve hře nebo aby vzdal jednu hru, využil povolené přestávky mezi hrami a poté se rozhodl pokračovat nebo vzdát zápas.

  16.3 V případě zranění s přispěním protihráče (pravidlo 16.1.2) povolí rozhodčí jednu hodinu na zotavení zraněného hráče nebo takovou dodatečnou dobu, která je v souladu s časovým rozvrhem soutěže.
  Na konci této doby musí zraněný hráč pokračovat ve hře nebo vzdát zápas. Jestliže hra pokračuje, skóre zůstává zachováno ze závěru výměny, ve které došlo ke zranění, kromě případu, kdy se v zápasu pokračuje druhý den a kdy se souhlasem obou hráčů zápas začne znovu.

  16.4 V případě zranění způsobeného protihráčem (pravidlo 16.1.3) rozhodčí aplikuje patřičný trest podle pravidla 17. V případě, kdy hráč potřebuje čas na zotavenou, rozhodčí přizná zápas zraněnému hráči.

  16.5 Bez ohledu na kategorii zranění, bez ohledu na to jde-li o náhlou nevolnost nebo zdravotní problémy, nebude hráč pokračovat ve hře, jestliže stále krvácející zranění zůstává nezakryto nebo je krvácení viditelné i přes zakrytí rány nebo je zakrvácena jakákoliv část hráčova těla nebo jeho oblečení.

  16.6 Zraněný hráč, který dostal časový limit na zotavenou, může ve hře pokračovat ještě před vypršením tohoto limitu s ohledem na to, že protihráč je také připraven pokračovat ve hře.

  16.7 Jestliže hráč pokračuje ve hře a zranění, hodnocené předtím jako zranění s přispěním protihráče, začne opět krvácet, považuje toto rozhodčí za zranění, které si hráč způsobil sám a použije ustanovení pravidla16.2.

  16.8 Jestliže hráč pokračuje ve hře a zranění, hodnocené předtím jako zranění, které si způsobil sám, začne opět krvácet, doporučí rozhodčí hráči, aby vzdal zápas nebo aby vzdal jednu hru a využil povolené přestávky mezi hrami a poté se rozhodl pokračovat nebo vzdát zápas.

  16.9 Jestliže hráč ohlásí zranění a rozhodčí nesouhlasí, že ke zranění došlo, potom rozhodčí doporučí hráči, aby pokračoval ve hře, nebo aby vzdal jednu hru a využil povolené přestávky mezi hrami a poté se rozhodl pokračovat nebo vzdát zápas.


  17. CHOVÁNÍ NA KURTU
  Jestliže rozhodčí uváží, že chování hráče na kurtu by mohlo být zastrašující nebo útočné vůči protihráči, činovníkovi nebo divákovi, nebo by jinak mohlo znevážit hru, bude hráč penalizován.
  Přestupky, kterými by se mělo zabývat toto pravidlo, zahrnují slyšitelné a viditelné obscénnosti, slovní a fyzické napadení, námitky vůči markérovi nebo rozhodčímu, špatné zacházení s raketou, míčkem nebo kurtem a koučování jindy než během přestávky mezi hrami. Další přestupky zahrnují zbytečný fyzický kontakt a přílišný švih raketou (pravidlo 12.10), nesprávné zahřívání (pravidlo 15.2), pozdní návrat na kurt (pravidlo 7.4), nebezpečná hra nebo čin (pravidlo 16.1.3) a zdržování (pravidlo 7.7).
  Za tyto a všechny další přestupky, které podle názoru rozhodčího opravňují použití tohoto pravidla, může být použit jeden z následujících trestů:
  - výstraha rozhodčího (Conduct Warning)
  - "stroke" přiznaný protihráči (Conduct Stroke)
  - hra přiznaná protihráči (Conduct Game)
  - zápas přiznaný protihráči (Conduct Match)


  18. ŘÍZENÍ ZÁPASU
  Zápas je obvykle řízen rozhodčím za pomoci markéra. Lze jmenovat jednu osobu, aby vykonávala obě funkce. Poté, co rozhodčí učiní rozhodnutí, oznámí jej hráčům, markér jej zopakuje a ohlásí skóre.
  Správné místo pro práci rozhodčího a markéra je uprostřed zadní stěny, tak blízko u stěny, jak je to fyzicky možné, nad čárou zadní stěny, pokud možno vsedě.


  19. POVINNOSTI MARKÉRA
  19.1
  Markér ohlašuje hru, po ohlášení následuje skóre, přičemž skóre podávajícího hlásí jako první. Markér hlásí podle potřeby "Fault", "Foot fault", "Not up", "Down", "Out", "Hand-out" a "Stop" a opakuje rozhodnutí rozhodčího.

  19.2 Provádí-li markér hlášení, výměna je přerušena.

  19.3 Když je hra přerušena a markér je mimo dohled nebo si není jist, oznámí to hráčům a požádá rozhodčího, aby učinil patřičné rozhodnutí. Jestliže si ani rozhodčí není jist, bude povolen "let".


  20. POVINNOSTI ROZHODČÍHO
  20.1
  Rozhodčí uznává nebo zamítá požadavky na "let" a přiznává "stroke". Činí rozhodnutí podle pravidel včetně všech případů, kdy je nehrající hráč zasažen míčkem a při zraněních. Rozhoduje o všech odvoláních včetně těch proti hlášení markéra nebo nepřítomnosti hlášení. Rozhodnutí rozhodčího je konečné.

  20.2 Rozhodčí vykonává dohled:

  20.2.1 Nad odvoláním některého z hráčů včetně odvolání proti některé specifikaci.

  20.2.2
  Nad tím, že ustanovení příslušných pravidel jsou použita správně.

  20.3
  Rozhodčí nezasahuje do ohlašování skóre markéra, pokud ovšem podle názoru rozhodčího neohlásil markér skóre nesprávně. V tomto případě rozhodčí požádá markéra, aby ohlásil správné skóre.

  20.4
  Rozhodčí nezasahuje do hlášení markéra o hře, pokud ovšem podle názoru rozhodčího neudělal markér chybu tím, že hru zastavil nebo povolil ve hře pokračovat. V tomto případě rozhodčí okamžitě patřičně rozhodne.

  20.5 Rozhodčí je zodpovědný za to, že všechna pravidla týkající se hry, jsou přesně uplatňována.

  20.6
  Rozhodčí je zodpovědný za to, že stav kurtu splňuje všechny podmínky pro hru.

  20.7 Rozhodčí může přiznat zápas hráči, jehož protihráč není přítomen na kurtu a připraven ke hře během deseti minut po oznámení času hry.