Úvodní strana Turnaje Žebříček Aktuality Kontakt
Členství
 • podmínky členství

 • seznam členů
 • Squashová škola
 • squash školička

 • trenéři
 • III. Liga
  Amatérská liga
  Squasharéna
 • Poradenství

 • Reklamní plochy

 • Provozní řád

 • Testovací centrum
 • Fotogalerie
  Pravidla squashe
  Učebnice squashe
 • O squashi
 • Desatero squashe
  Odkazy
  Návštěvní kniha
  Rezervace
  Ceník
  Squashový maratón
 • Český rekord - 72 hodin non-stop

 • píšou o nás ...
 • Sponzoři
  zásady hry

  ZÁSADY HRY

  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY:

  Nejdůležitějším pravidlem ve squashi je povinnost hráče odehrát míček na přední stěnu buď volejem, nebo po maximálně jednom dopadu na zem. Hráči se ve hře střídají a míček při cestě na čelní stěnu i zpět se může dotknout libovolného počtu stěn v prostoru mezi čarami ohraničujícími hřiště. Úsek hry od podání po chybu jednoho z hráčů se nazývá rety. Jedna rety končí, když míček:

  1. dvakrát se dotkne země
  2. dotkne se "tinu" nebo čar stěn ohraničujících prostor hřiště, včetně ploch nad nimi (aut)
  3. nedotkne se přední zdi v ploše nad tipem a pod autovou čarou
  4. dojde k jiné chybě (např. překážení, zasažení hráče aj.)

  Při squashi může získat bod pouze podávající hráč. Když vyhraje rety přyemce podání, nezíská žádný bod, ale právo podávat. (Výjimku tvoří některé turnaje profesionálů, kde je každá ukončená rety počítána jako bod a set končí, dosáhne-li jeden hráč 15 bodů.) Skóre podávajícího je vždy vyhlášeno rozhodčím jako první. Takže např. skóre 4-6 znamená, že podávající má 4 body a příjemce 6. Hráč, který jako první získá v setu 9 bodů, se stává vítězem setu. Pokud je skóre 8-8, má hráč na příjmu podání právo zvolit si, zda chce hrát set do 9 nebo 10 bodů.

  Začátek zápasu: Právo prvního podání se rozhoduje "roztočením" rakety, na které je zřetelné znamení. Také můžete losovat mincí, "střižbou", nebo ať podává váš host.

  Která strana? Podávající se může na začátku každé série svého podání sám rozhodnout, z jaké strany chce podávat (zleva nebo zprava). Po každém bodě získaném v řadě za sebou však musí podávat z opačné strany.
  Správné podání musí jít přímo na přední zeď nad čáru podání a dopadnout na plochu v protilehlé zadní čtvrtině hracího pole.
  Podání je špatné, pokud jde míček pod nebo do čáry podání na čelní stěně nebo nad čáry stěn (do autu) nebo nedopadne na protilehlou zadní čtvrtinu. Nelze si také míček nadhodit a promáchnout raketou. Podání pak přechází na protivníka ("hand-out" - ztráta).

  Chyba nohy: Podávající musí stát alespoň jednou nohou uvnitř podávací plochy, aniž by se tou nohou dotýkal čar čtverce pro podání v okamžiku, kdy udeří do míčku. V případě, že není ve čtverci jedná se o chybu nohy. Hráč chybující při podání nemá právo na opravu. Ztrácí podání a to přechází na jeho protivníka.

  Bránění, překážení si: Pravidla by mohla být velmi jednoduchá, kdyby dva hráči nemuseli sdílet jedno malé hrací pole v rychlém a intenzívním sportu. Bohužel si hráči často překážejí ve hře. Existují pravidla týkající se jak bezpečnosti, tak čestnosti hry. K překážení si, (terminologicky "bránění ve hře'), dochází ve čtyřech případech, kdy hráč nemá:

  1. přímý přístup k míčku,
  2. výhled na míček,
  3. volnost k zasažení míčku
  4. volnost odehrát míček přímo na čelní stěnu.

  Když je hráči zabráněno ve hře, může přestat hrát a žádat o "let" (žádost, aby se rety hrála znovu). Situaci posoudí rozhodčí, který může udělit "let" nebo "strouk" nebo "let" zamítnout. Jestliže není přítomný rozhodčí, rozhodují o hře hráči sami.

  "Žádný let" Rozhodčí zamítne žádost o let, pokud k bránění vůbec nedošlo nebo pokud:

  1. žádající hráč by nemohl dostihnout míček nebo jej dobře odehrát
  2. žádající hráč neprokázal dostatečné úsilí míček dostihnout
  3. hráč chtěl odehrát, ale minul míček nebo bránění akceptoval, ale při odehrání udělal chybu
  4. hráč si způsobil bránění sám, např. pohybem jinam a poté zpět k míčku.

  "Strouk" (vítězný míček "výměny", aniž by byl vůbec odehrán): Rozhodčí přizná rozhodný úder (strouk) hráčovi v případě, že:

  1. soupeř nevyvinul veškeré úsilí bránění zamezit
  2. soupeř vyvinul veškeré úsilí bránění zamezit, ale hráč by hrál vítězný úder 3. míček na cestě k čelní stěně by zasáhl soupeře.

  "Let" - opakování hry (rety): Rely je hrána znovu, pokud není možné v souladu s pravidly přiznat rozhodný úder jednomu z hráčů. Může se jednat i o situace, kdy není zřejmý dopad míčku do hřiště nebo autu, přerušení hry z technických důvodů apod.
  Pravidla o letu a strouku jsou natolik diskutovaná a citlivá na posouzení, že zde budou přiblížena v některých souvislostech více než ostatní.


  Související odkazy:
  O squashi

  © 2019 Squash Club - Podbořany Design & redakční systém: © 2019 Studio PRIMA Podbořany