Úvodní strana Turnaje Žebříček Aktuality Kontakt
Členství
 • podmínky členství

 • seznam členů
 • Squashová škola
 • squash školička

 • trenéři
 • III. Liga
  Amatérská liga
  Squasharéna
 • Poradenství

 • Reklamní plochy

 • Provozní řád

 • Testovací centrum
 • Fotogalerie
  Pravidla squashe
  Učebnice squashe
 • O squashi
 • Desatero squashe
  Odkazy
  Návštěvní kniha
  Rezervace
  Ceník
  Squashový maratón
 • Český rekord - 72 hodin non-stop

 • píšou o nás ...
 • Sponzoři
  Provozn�� ����d

  Provozní řád
   

  Provozní řád

   

  Squash Club – Podbořany (www.squash.podborany.cz)

   

  Vážení návštěvníci ,
  pro zpříjemnění Vašeho času stráveného u nás, si dovolujeme upřesnit pravidla využívání námi poskytovaných služeb.
  Info rmace lze shrnout do několika bodů:

   

  1) Návštěvníci squash ového centra Squash Club - Podbořany jsou povinni respektovat Provozní řád a požární   směrnice. Návštěvník se rezervováním kurtu zavazuje dodržovat tento Provozní řád

  2) Osobám podnapilým a pod vlivem toxických látek je vstup zakázán.

  3) Osoby mladší 15ti let mají vstup povolený pouze v doprovodu rodičů či osoby starší 18ti let.

  4) Kouření je přísně zakázáno ve všech prostorách haly Squash Clubu – Podbořany

  5) Hráčům squash e je vstup na kurt povolen pouze ve vhodné sálové obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává stopy. V případě znečištění budou viníkovi vyúčtovány náklady spojené s vyčištěním podlahy v plné výši

  6) Zákaz vstupu na neosvětlený kurt.

  7) Hráči jsou povinni ukončit hru v řádném čase, tak aby neomezili případně další hráče

  8) Hráči jsou povinni počínat si při hře tak, aby neohrozili své zdraví, ani svých spoluhráčů a vždy myslet na bezpečnost svého počínání.

  9) Doporučujeme si peníze, doklady, šperky, mobilní telefony, klíče od auta a jiné  neodkládat v prostorách šatny. Šatní skříňky slouží pouze k uložení šatstva. Za případné ztráty neručíme.

  10) V případě nutnosti má objednavatel právo hodinu zrušit do 24 hodin před rezervovaným časem.

  11) Při pozdním zrušení hodiny má provozovatel právo účtovat si storno poplatek 50% z konečné ceny rezervovaného kurtu . V případě neomluvení hodiny a nedostavení se v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat storno poplatek 100% konečné ceny (viz. platný ceník)

  12) Provozní doba:

  denně od 8.00 do 22.00 hodin (případně po domluvě na tel: 602 581 447 možno i jinak)

  13) Systém objednávek:

  squash ový kurt lze rezervovat telefonicky na tel: 602 581 447, nebo pomocí on-line systému (pouze členové) na www.squash.podborany.cz

  14) Hrací jednotka:
  je časový úsek v délce 60 minut.Hrací jednotku lze zakoupit jednotlivě nebo se slevou ve formě kreditu (viz. platný ceník)

  15) Pravidla online rezervací: info na tel: 602 581 447 nebo na www.squash.podborany.cz
  16) Provozovatel má právo zakázat, případně vykázat z prostoru squash centra osoby, které odmítají nebo v minulosti odmítli zaplatit útratu či storno poplatky.

  17) Po vstupu na kurt zkontrolujte, zda jsou správně zavřeny skleněné dveře. Zároveň prosíme o opatrné zavírání.

  18) Provozovatel má právo vykázat z prostoru squash centra osoby opilé či jinak nezpůsobilé k hraní hry squash či pobytu v centru.

  19) Provozovatel má právo vykázat ze squash centra zákazníka, který hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru centra.

  20) Hráči jsou povinni respektovat soukromí hráčů na kurtě

  21) Ve všech prostorách SQUASH centra dodržujte pořádek

  22) Nevstupuje do sprch s nakažlivými kožními chorobami a plísněmi
  23) Konzumujte nápoje v prostorách mimo kurt
  24) Bezpečnost:

  ·          do squash ového kurtu vstupujte až po jeho rozsvícení

  ·          z bezpečnostních důvodů nevstupuje na kurty se žvýkačkou

  ·          doporučujeme při hře se řídit pravidly hry pro squash . Zejména je nutné vyvarovat se záměrným úderům ve směru spoluhráče. Rovněž je zakázáno směřovat údery záměrně do osvětlovacích těles kurtu a nepřiměřeně narážet tělem nebo vést údery raketou do zadní skleněné stěny kurtu, případně vést údery raketou do čelní a bočních stěn kurtu. Hráč který poruší tento zákaz a způsobí škodu na zařízení a vybavení je povinen  neprodleně škodu nahlásit na tel: 602 581 447 a vzniklou škodu uhradit.

  ·          do squash ového kurtu je zakázáno vnášet jiné předměty, kromě vybavení určené pro hru squash

  ·          při samotné hře dbejte na bezpečnost (nehrát míček po otočce, nenastřelovat protihráče, dbát na rozcvičení před hrou apod.) Je vždy lepší hru zastavit a zahrát novou výměnu (tzv. LETBALL), než se zranit. Doporučujeme nahlédnout do Pravidel hry squash na www.squash.podborany.cz

  ·          doporučujeme použití ochranných brýlí (ty je možné si u nás zapůjčit či zakoupit). Pro osoby mladší 18 let je používaní ochranných brýlí při hře squash povinné

  ·          Po ukončení hry je každý návštěvník povinen ze squash ového kurtu odstranit případné nečistoty, které                   způsobil např. úlomky rakety, útržky omotávek, oděvu, obuvi apod.

  ·          provozovatel squash centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu.

  !!! Hráči hrají na vlastní nebezpečí.

  25) Povinnosti práva držitelů vstupních  ID karet

  ·          Vstup do haly pouze za účelem hry squash

  ·          Udržovat pořádek v prostorách haly (v případě systému „kachna“ v prostorách sprchy použij příslušný mop s kbelíkem)

  ·          V případě poškození zařízení haly okamžitě nahlásit na tel. 602 581 447, či zapsat do knihy závad

  ·          V případě zjištění závady či poškození zařízení druhou osobou škodu neprodleně nahlásit na tel.602 581 447, nebo zapsat danou událost do knihy závad.

  ·           Zdržovat se v prostorách haly po dobu nezbytně nutnou (sprcha, převlečení, občerstvení …) vyjma hrací doby ·          V případě zápůjčky ID karty druhé osobě, držitel karty plně zodpovídá za veškeré porušení provozního řádu touto osobou

  ·          Před odchodem zhasnout po sobě všechna světla (šatna,toaleta, sprcha, chodba), zkontrolovat uzavření vodovodních baterií, dovření vchodových dveří a oken

  ·          V případě zjištění závady samoobslužného systému neprodleně zavolat na tel. 602 581 447

  ·          V případě zapůjčení ID karty osobě mladší 18 let, přebírá veškerou odpovědnost za danou osobu držitel karty   

  ·          Rezervace hrací hodiny minimálně 20 min. dopředu (mimo stálých hodin) na tel. 602 581 447, nebo minimálně 24h dopředu pomocí on-line systému (členové)

  ·          Nutnost rezervace každé hrací hodiny (bod 13)

  ·          Zrušení již rezervované hodiny (včetně stálých rezervací) minimálně 24 h dopředu na tel. 602 581 447,  nebo pomocí on-line systému. V opačném případě vám bude hodina účtovaná nebo odečtena z kreditu (bod 11)

  ·          Karty se vydávají osobám starším 18 let

  ·          Každá ID karta je daným systémem monitorována časem vstupu a dobou strávenou na kurtu.

  ·          V případě nahlášení ztráty ID karty  na tel. 602 581 447 do 24h vám budou na základě evidence daného systému převedeny body bezplatně v plné zůstatkové výši. V opačném případě budou zůstatkové body převedeny za manipulační poplatek 200,-Kč. (v obou případech bude nová karta vystavena za platných podmínek  vratné zálohy 150,-Kč – viz. platný ceník)

  ·          Každé porušení provozního řádu bude s daným účastníkem projednáno, případně řešeno na úrovni VV Squash Clubu – Podbořany a může být potrestáno od ústního napomenutí až po odebrání ID karty.

  ·          Prohlášení o převzetí – každý držitel ID karty je povinen podepsat prohlášení o převzetí karty a provozního řádu

  ·          Nákup a dobíjení kreditu ID karet možno provést po telefonu, nebo osobně ve squash centru Squash Clubu – Podbořany (pondělí a pátek mezi 16 – 19h, tel. 602 581 447)

  ·          Info o výši zůstatkového kreditu na ID kartě na www.squash.podborany.cz nebo e-mail takacs@seznam.cz

   Děkujeme za pochopení a přejeme Vám mnoho radosti při této krásné hře.